EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

News

 • Celebrating Black History in South Wales

  Cymraeg Over 70 community members joined us to celebrate an important part of Welsh history as we put on Afternoon Tea and a film showing to celebrate hosting the ‘Let […]

  by | 18/10/2022 at 4:54pm

 • Dathlu Hanes Pobl Dduon De Cymru

  English Ymunodd dros 70 o aelodau’r gymuned â ni i ddathlu cyfnod pwysig yn hanes Cymru gyda The Prynhawn a dangos ffilm i ddathlu’r arddangosfa ‘Gadewch i Paul Robeson Ganu’ […]

  by | 18/10/2022 at 4:46pm

 • Families Get Hands On With Nature At EVI

  Cymraeg Over 80 local children and families visited our historic Ebbw Vale Institute (EVI) during our Open Week recently to take part in a variety of free natural outdoor crafts […]

  by | 22/09/2022 at 7:49pm

 • Teuluoedd yn Dysgu am Natur yn Institiwt Glynebwy

  English Ymwelodd dros 80 o blant a theuluoedd lleol ein hadeilad hanesyddol Institiwt Glynebwy (EVI) yn ystod ein Hwythnos Agored ddiweddar i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai addysgiadol crefftau […]

  by | 22/09/2022 at 7:46pm

 • Open Week Success & Picture Gallery

  Over 350 members of the community helped us celebrate our jam-packed Open Week recently, taking part in a wide variety of free wellbeing, cultural and educational workshops and activities. EVI […]

  by | 21/09/2022 at 1:57pm

 • Music Bursary Competition Winner

  One lucky winner has been chosen to receive a 12 month bursary place with Session Recall, funded by EVI through the UK Community Renewal Fund.  One lucky Blaenau Gwent musician […]

  by | 20/09/2022 at 12:44pm

 • Teaching Assistant Academy at EVI

  This page is currently being translated into Welsh and will be available soon. THIS COURSE IS FULLY BOOKED. Looking for a career change or hoping to start a career in […]

  by | 30/08/2022 at 4:14pm

 • Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn Ymweld â Institiwt Glynebwy (EVI)

  Mae’r Gwir Anrh Robert Buckland QC AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi bod yn ymweld â EVI yng Nglynebwy i weld nifer o brosiectau sydd yn cael eu cefnogi gan y […]

  by | 19/08/2022 at 4:41pm

 • Secretary of State Visits Historic Ebbw Vale Institute (EVI)

  The RT Hon Robert Buckland QC MP, Secretary of State for Wales, paid a visit to EVI in Ebbw Vale today to see the range of projects supported by the […]

  by | 16/08/2022 at 3:46pm

 • Calling all Blaenau Gwent musicians!

  Erthygl Gymraeg yma Ebbw Vale Institute are giving one lucky musician from Blaenau Gwent the chance to win a 12 month bursary place on the fantastic new Music Production, Song […]

  by | 16/08/2022 at 10:12am

 • Galwad ar Gerddorion Blaenau Gwent!

  Read English here Mae Institiwt Glynebwy yn rhoi cyfle i un cerddor lwcus o Flaenau Gwent i ennill lle bwrsari 12 mis ar y platfform newydd Cynhyrchu Cerddoriaeth, Ysgrifennu Caneuon […]

  by | 16/08/2022 at 10:08am

 • Haf o Hwyl EVI

  Read English here Mae EVI yn hapus iawn i dderbyn arian trwy CWVYS ar gyfer y cynllun Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r gweithgareddau Haf o Hwyl, byddem […]

  by | 08/08/2022 at 12:50pm

 • EVI’s Summer of Fun

  Darllenwch yn Gymraeg yma EVI is thrilled to have been awarded funding through CWVYS for the Welsh Government’s Summer of Fun scheme. Scroll down to see our upcoming events. As […]

  by | 08/08/2022 at 11:42am

 • Open Week 1st – 5th August 

  Darllenwch yn Gymraeg yma Join us for a week full of free activities and food to celebrate EVI opening its doors again!  Family crafting and wildlife activities, cultural exhibition, wellbeing classes, […]

  by | 20/07/2022 at 3:32pm

 • Wythnos Agored 1af – 5ed Awst

  Read English here Ymunwch â ni am wythnos llawn gweithgareddau a bwyd am ddim i ddathlu drysau’r EVI yn agor unwaith eto! Gweithgareddau crefft a bywyd gwyllt i’r teulu, arddangosfa […]

  by | 20/07/2022 at 3:31pm

 • Volunteering at EVI

  EVI are looking for volunteers to help support the many community services and activities available at the centre. Did you know that EVI is a charity? The profits we make […]

  by | 07/06/2022 at 10:02am

 • Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

  English Rydym yn falch iawn o’n cydweithrediad gyda Chymunedau dros Waith a Mwy ac Addysg Oedolion Cymru i gynnig ein Rhaglen Hyfforddiant Lletygarwch yn rhad ac am ddim, wedi’i gynllunio’n […]

  by | 01/06/2022 at 11:25am

 • Hospitality Training Programme at EVI

  Cymraeg We are delighted to be working in partnership with Communities for Work Plus and Adult Learning Wales to deliver our free bespoke Hospitality Training Programme, designed to support you […]

  by | 26/05/2022 at 12:07pm

 • Children’s Laureate Wales Visits EVI

  On Thursday 19th May, we invited Connor Allen, Children’s Laureate Wales 2021– 2023, to run two free poetry workshops at EVI for the local pupils of All Saints RC Primary School. […]

  by | 19/05/2022 at 5:12pm

 • Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  English article here Cynhaliodd EVI sesiwn hyfforddi cyfryngau cymdeithasol ar-lein am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector Blaenau Gwent yn ddiweddar. Roedd y sesiwn llawn gwybodaeth yma, cyflwynir gan […]

  by | 09/05/2022 at 5:32pm

 • Great Feedback From Our Social Media Training

  Erthygl Gymraeg yma EVI recently provided a free online social media training session for Blaenau Gwent businesses and third sector organisations. This informative session, delivered by industry experts ProMo-Cymru, developed […]

  by | 06/05/2022 at 12:41pm

 • Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glynebwy (EVI). Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein […]

  by | 14/04/2022 at 11:05am

 • (CLOSED) Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  ProMo-Cymru is looking for a Cook/Trainer to join their team at Ebbw Vale Institute (EVI).  You will be joining a team that is fully committed to making a difference in the […]

  by | 14/04/2022 at 10:36am

 • FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Expert advice on how to use social media to promote your service in Blaenau Gwent! What can I expect? Guidance on  how you can increase engagement and promote your service […]

  by | 07/03/2022 at 3:47pm

 • HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Cyngor arbenigol ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent! Beth i’w ddisgwyl: Arweiniad ar sut i wella cyrhaeddiad a hybu eich gwasanaeth ar gyfryngau […]

  by | 07/03/2022 at 3:11pm

 • Have Your Say On What Happens at EVI 

  Do you live in Ebbw Vale or Blaenau Gwent and would like a say on the live events that happen in your area? Ebbw Vale Institute (EVI) is setting up […]

  by | 02/03/2022 at 5:41pm

 • Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Ydych chi’n byw yng Nglynebwy neu Flaenau Gwent ac eisiau barn ar ddigwyddiadau byw sydd yn digwydd yn eich ardal? Mae Institiwt Glynebwy (EVI) yn sefydlu Grŵp Rhaglennu Cymunedol i […]

  by | 02/03/2022 at 5:33pm

 • Great Things Are Coming At EVI

  We are pleased to announce that Ebbw Vale Institute (EVI) has successfully been awarded a grant from the UK Community Renewal Fund. This means that the oldest institute in Wales, […]

  by | 22/02/2022 at 2:50pm

 • Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Institiwt Glynebwy (EVI) wedi derbyn grant gan Gronfa Adfywio Gymunedol y DU. Felly, bydd yr institiwt hynaf yng Nghymru, sydd wedi ei […]

  by | 22/02/2022 at 2:24pm

 • Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glynebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy […]

  by | 18/08/2021 at 5:04pm

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales