EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

News

 • Volunteering at EVI

  EVI are looking for volunteers to help support the many community services and activities available at the centre. Volunteers are invaluable to the successful future of EVI. We look forward to welcoming you to the EVI Team! This document is currently being translated and will be available in Welsh soon. By volunteering at EVI, you […]

  by | 07/06/2022 at 10:02am

 • Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

  English Rydym yn falch iawn o’n cydweithrediad gyda Chymunedau dros Waith a Mwy ac Addysg Oedolion Cymru i gynnig ein Rhaglen Hyfforddiant Lletygarwch yn rhad ac am ddim, wedi’i gynllunio’n arbennig i’ch cefnogi i feithrin y sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant lletygarwch. Pa un ai hoffech chi ddiweddaru eich sgiliau craidd, neu […]

  by | 01/06/2022 at 11:25am

 • Hospitality Training Programme at EVI

  Cymraeg We are delighted to be working in partnership with Communities for Work Plus and Adult Learning Wales to deliver our free bespoke Hospitality Training Programme, designed to support you to gain the necessary skills for employment within the hospitality sector. Whether you are planning to renew your basic skills, looking for a career change, […]

  by | 26/05/2022 at 12:07pm

 • Children’s Laureate Wales Visits EVI

  On Thursday 19th May, we invited Connor Allen, Children’s Laureate Wales 2021– 2023, to run two free poetry workshops at EVI for the local pupils of All Saints RC Primary School. Connor’s priority as Children’s Laureate Wales is to empower children and young people to tell their own unique stories through poetry. The children were introduced […]

  by | 19/05/2022 at 5:12pm

 • Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  English article here Cynhaliodd EVI sesiwn hyfforddi cyfryngau cymdeithasol ar-lein am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector Blaenau Gwent yn ddiweddar. Roedd y sesiwn llawn gwybodaeth yma, cyflwynir gan ProMo-Cymru, arbenigwyr y diwydiant, yn datblygu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i helpu denu mwy o sylw i’w gwasanaeth. Roedd Andrew Collins, arbenigwr cyfathrebu digidol ProMo-Cymru, yn […]

  by | 09/05/2022 at 5:32pm

 • Great Feedback From Our Social Media Training

  Erthygl Gymraeg yma EVI recently provided a free online social media training session for Blaenau Gwent businesses and third sector organisations. This informative session, delivered by industry experts ProMo-Cymru, developed attendees social media skills to help get their service seen and heard. Andrew Collins, a digital communications specialist from ProMo-Cymru, covered a range of useful […]

  by | 06/05/2022 at 12:41pm

 • Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glynebwy (EVI). Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein bwriad ydy darparu prydau iach, i bob angen dietegol, i’r gymuned ei fwynhau yn y caffi, neu adref.  Yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr cymunedol, byddech […]

  by | 14/04/2022 at 11:05am

 • (CLOSED) Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  ProMo-Cymru is looking for a Cook/Trainer to join their team at Ebbw Vale Institute (EVI).  You will be joining a team that is fully committed to making a difference in the lives of the community we support. Our aim is to provide healthy meals for the community to enjoy within the café, or at home, for […]

  by | 14/04/2022 at 10:36am

 • FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Expert advice on how to use social media to promote your service in Blaenau Gwent! What can I expect? Guidance on  how you can increase engagement and promote your service on social media to get seen and heard in Blaenau Gwent and beyond! Join this 2.5 hour insightful and informative free-of-charge online social media training […]

  by | 07/03/2022 at 3:47pm

 • HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Cyngor arbenigol ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent! Beth i’w ddisgwyl: Arweiniad ar sut i wella cyrhaeddiad a hybu eich gwasanaeth ar gyfryngau cymdeithasol fel eich bod yn denu sylw ym Mlaenau Gwent a thu hwnt! Ymunwch yn y sesiwn hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim yma, […]

  by | 07/03/2022 at 3:11pm

 • Have Your Say On What Happens at EVI 

  Do you live in Ebbw Vale or Blaenau Gwent and would like a say on the live events that happen in your area? Ebbw Vale Institute (EVI) is setting up a Community Programming Group to plan what’s going on in this historic community building.  After a period of closure due to COVID-19, EVI is reopening, […]

  by | 02/03/2022 at 5:41pm

 • Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Ydych chi’n byw yng Nglynebwy neu Flaenau Gwent ac eisiau barn ar ddigwyddiadau byw sydd yn digwydd yn eich ardal? Mae Institiwt Glynebwy (EVI) yn sefydlu Grŵp Rhaglennu Cymunedol i gynllunio’r hyn fydd yn digwydd yn yr adeilad cymunedol hanesyddol yma.  Yn dilyn cyfnod o fod wedi cau oherwydd COVID-19, mae EVI yn ailagor, ac […]

  by | 02/03/2022 at 5:33pm

 • Great Things Are Coming At EVI

  We are pleased to announce that Ebbw Vale Institute (EVI) has successfully been awarded a grant from the UK Community Renewal Fund. This means that the oldest institute in Wales, restored and refurbished by ProMo-Cymru, can reopen after the pandemic with some exciting new developments. This funding will allow EVI to develop opportunities with young […]

  by | 22/02/2022 at 2:50pm

 • Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Institiwt Glynebwy (EVI) wedi derbyn grant gan Gronfa Adfywio Gymunedol y DU. Felly, bydd yr institiwt hynaf yng Nghymru, sydd wedi ei adfywio a’i adnewyddu gan ProMo-Cymru, yn gallu ailagor ar ôl y pandemig gyda datblygiadau newydd cyffrous. Bydd y cyllid yma yn caniatáu i EVI ddatblygu […]

  by | 22/02/2022 at 2:24pm

 • Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glynebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, yn diogelu ei gynaladwyedd er mwynhad cenhedloedd y dyfodol. Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda defnyddwyr rheolaidd Canolfan EVI, yr institiwt hynaf yng […]

  by | 18/08/2021 at 5:04pm

 • £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  The Ebbw Vale Institute (EVI) Community and Cultural Centre has been carrying out extensive refurbishment and essential repairs at the historic Grade 2 listed building after being awarded £250,000 through the Welsh Government Communities Facilities Programme, securing its sustainability for future generations to enjoy. We carried out a consultation with regular users of the EVI […]

  by | 18/08/2021 at 8:57am

 • ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Awards for All Volunteers take local environmental action by creating wildlife habitats for birds, bats, hedgehogs and pollinating insects in the EVI garden … The next stage of our Big Lottery Community Fund Awards for All project was to create wildlife habitat, to help attract nesting birds and bats to the EVI garden and create […]

  by | 16/08/2021 at 11:46am

 • Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  An environmental project at EVI, made possible by the National Lottery Community Fund Awards For All programme, has brought organisations and volunteers together to create a wellbeing space in the garden. What did we do? The first step was to plant bee friendly flowers, herbs, fruits, and vegetables that will be looked after by the […]

  by | 19/07/2021 at 4:15pm

 • Awards for All Environmental Project at EVI

  Thanks to The National Lottery Community Fund – Awards for All, ProMo Cymru will be delivering environmental activities in our new EVI garden, with volunteers learning new skills and raising awareness of how we can all take LOCAL environmental action and increase our wellbeing in Nature The EVI (Ebbw Vale Institute) is a community hub […]

  by | 08/06/2021 at 11:54am

 • EVI’s plan over the next 12 months…

  We have a busy 12 months ahead; we’d like to share our plans with you and keep you up to date with our progress. Where we’re at now… For the time being, EVI will remain closed to the general public. Our venue, café and room hire facilities will also remain closed until further notice. This […]

  by | 21/08/2020 at 9:43am

 • COVID19 Safety during your visit to EVI…

  ProMo-Cymru and EVI continues to monitor and follow Welsh Government Guidance and we will be taking a number of steps to ensure tenants, visitors and EVI staff all remain safe and healthy while in the building.

  by | 06/08/2020 at 4:30pm

 • Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  English article here Gwahoddwyd teuluoedd Glynebwy i ddigwyddiad Dathlu Nadoligaidd yn yr EVI yn ddiweddar. Roeddem yn nodi diwedd prosiect cynaladwyedd blwyddyn o hyd, yn gwella effeithlonrwydd ynni yn yr adeilad hanesyddol ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr o’r gymuned. Yn fis Rhagfyr 2019 derbyniodd yr EVI £32.523 o Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, rhaglen Llywodraeth Cymru […]

  by | 12/12/2019 at 3:10pm

 • Christmas & Sustainability Celebrations

  Erthygl Gymraeg yma Ebbw Vale families were invited to a Christmas Celebration event at the EVI recently. We were marking the end of a yearlong sustainability project, improving energy efficiency at the historic building and involving and training volunteers from the community. In December 2018 the EVI received £32,523 from the Landfill Disposals Tax Communities […]

  by | 12/12/2019 at 3:08pm

 • Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  I ddathlu diwedd ein prosiect cynaliadwy yn yr EVI mae gennym Ddiwrnod o Hwyl Nadoligaidd i’r teulu cyfan. Darganfyddwch yr hyn sydd wedi bod yn digwydd a sut i ymuno yn y dathliadau.

  by | 08/11/2019 at 2:15pm

 • Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  To celebrate the end of our sustainability project at the EVI we have a Festive Fun Day for all the Family. Find out what we’ve been doing and how to join the celebrations.

  by | 08/11/2019 at 1:53pm

 • Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  World Polio Day, the global fight to eradicate polio.
  The eradication of polio is one of Rotary’s longest standing and most significant efforts. Together with their partners, they have helped immunize more than 2.5 billion children against polio in 122 countries. Polio cases have been reduced by 99.9 percent worldwide.

  by | 08/10/2019 at 3:12pm

 • Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

  We all have a responsibility to show the powers-that-be that we care about our planet and the human race’s future existence. Here’s how to cut carbon in your daily life.

  by | 18/09/2019 at 11:46am

 • Ffyrdd Hawdd i Leihau Carbon i’r Amgylchedd

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Thomas Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. […]

  by | 18/09/2019 at 11:46am

 • Plannu Coed i Achub y Byd?

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Jamie Lee Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar […]

  by | 17/09/2019 at 2:25pm

 • Planting Trees To Save the World?

  Erthygl Gymraeg yma This article was written by Jamie Lee Morris during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from […]

  by | 17/09/2019 at 2:21pm

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales