EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

News

 • Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glyn Ebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, yn diogelu ei gynaladwyedd er mwynhad cenhedloedd y dyfodol. Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda defnyddwyr rheolaidd Canolfan EVI, yr institiwt hynaf […]

  by | 18/08/2021 at 5:04pm

 • £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  The Ebbw Vale Institute (EVI) Community and Cultural Centre has been carrying out extensive refurbishment and essential repairs at the historic Grade 2 listed building after being awarded £250,000 through the Welsh Government Communities Facilities Programme, securing its sustainability for future generations to enjoy. We carried out a consultation with regular users of the EVI […]

  by | 18/08/2021 at 8:57am

 • ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Awards for All Volunteers take local environmental action by creating wildlife habitats for birds, bats, hedgehogs and pollinating insects in the EVI garden … The next stage of our Big Lottery Community Fund Awards for All project was to create wildlife habitat, to help attract nesting birds and bats to the EVI garden and create […]

  by | 16/08/2021 at 11:46am

 • Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  An environmental project at EVI, made possible by the National Lottery Community Fund Awards For All programme, has brought organisations and volunteers together to create a wellbeing space in the garden. What did we do? The first step was to plant bee friendly flowers, herbs, fruits, and vegetables that will be looked after by the […]

  by | 19/07/2021 at 4:15pm

 • Awards for All Environmental Project at EVI

  Thanks to The National Lottery Community Fund – Awards for All, ProMo Cymru will be delivering environmental activities in our new EVI garden, with volunteers learning new skills and raising awareness of how we can all take LOCAL environmental action and increase our wellbeing in Nature The EVI (Ebbw Vale Institute) is a community hub […]

  by | 08/06/2021 at 11:54am

 • EVI’s plan over the next 12 months…

  We have a busy 12 months ahead; we’d like to share our plans with you and keep you up to date with our progress. Where we’re at now… For the time being, EVI will remain closed to the general public. Our venue, café and room hire facilities will also remain closed until further notice. This […]

  by | 21/08/2020 at 9:43am

 • COVID19 Safety during your visit to EVI…

  ProMo-Cymru and EVI continues to monitor and follow Welsh Government Guidance and we will be taking a number of steps to ensure tenants, visitors and EVI staff all remain safe and healthy while in the building.

  by | 06/08/2020 at 4:30pm

 • Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  English article here Gwahoddwyd teuluoedd Glyn Ebwy i ddigwyddiad Dathlu Nadoligaidd yn yr EVI yn ddiweddar. Roeddem yn nodi diwedd prosiect cynaladwyedd blwyddyn o hyd, yn gwella effeithlonrwydd ynni yn yr adeilad hanesyddol ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr o’r gymuned. Yn fis Rhagfyr 2019 derbyniodd yr EVI £32.523 o Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, rhaglen Llywodraeth […]

  by | 12/12/2019 at 3:10pm

 • Christmas & Sustainability Celebrations

  Erthygl Gymraeg yma Ebbw Vale families were invited to a Christmas Celebration event at the EVI recently. We were marking the end of a yearlong sustainability project, improving energy efficiency at the historic building and involving and training volunteers from the community. In December 2018 the EVI received £32,523 from the Landfill Disposals Tax Communities […]

  by | 12/12/2019 at 3:08pm

 • Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  I ddathlu diwedd ein prosiect cynaliadwy yn yr EVI mae gennym Ddiwrnod o Hwyl Nadoligaidd i’r teulu cyfan. Darganfyddwch yr hyn sydd wedi bod yn digwydd a sut i ymuno yn y dathliadau.

  by | 08/11/2019 at 2:15pm

 • Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  To celebrate the end of our sustainability project at the EVI we have a Festive Fun Day for all the Family. Find out what we’ve been doing and how to join the celebrations.

  by | 08/11/2019 at 1:53pm

 • Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  World Polio Day, the global fight to eradicate polio.
  The eradication of polio is one of Rotary’s longest standing and most significant efforts. Together with their partners, they have helped immunize more than 2.5 billion children against polio in 122 countries. Polio cases have been reduced by 99.9 percent worldwide.

  by | 08/10/2019 at 3:12pm

 • Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

  We all have a responsibility to show the powers-that-be that we care about our planet and the human race’s future existence. Here’s how to cut carbon in your daily life.

  by | 18/09/2019 at 11:46am

 • Ffyrdd Hawdd i Leihau Carbon i’r Amgylchedd

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Thomas Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. […]

  by | 18/09/2019 at 11:46am

 • Plannu Coed i Achub y Byd?

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Jamie Lee Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar […]

  by | 17/09/2019 at 2:25pm

 • Planting Trees To Save the World?

  Erthygl Gymraeg yma This article was written by Jamie Lee Morris during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from […]

  by | 17/09/2019 at 2:21pm

 • Trafod Cynaladwyedd Dros Baned o De

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Victoria Williams mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar […]

  by | 16/09/2019 at 12:55pm

 • The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  We all aim to be eco-friendly and make a positive impact on our Earth, but did you know that by drinking regular tea you could be doing more damage than good?

  by | 16/09/2019 at 12:52pm

 • 5 Peth Gallech Chi Ei Wneud i Helpu’r Ddaear

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan wirfoddolwr mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch […]

  by | 16/09/2019 at 11:15am

 • 5 Things You Can Do To Help The Earth

  There are many ways to help the Earth. Some are efficient, and some are not. This blog will show you the most efficient ways to help the Earth along with the reasons why they are efficient.

  by | 16/09/2019 at 11:12am

 • 5 Cam i Fyw Bywyd Mwy Cynaliadwy

  English article here Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan wirfoddolwr mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch […]

  by | 13/09/2019 at 3:00pm

 • 5 Steps To Live a More Sustainable Life

  In 2019 due to rapid population growth and urbanization, annual waste generation is expected to increase by 70% from 2016 levels to 3.40 billion tonnes in 2050.

  by | 13/09/2019 at 2:55pm

 • Creu Paradwys Trychfilod ar Gyfer Bioamrywiaeth

  English article here Ar gychwyn fis Mehefin bu grŵp o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn Gweithdy Gardd Wyllt yn Institiwt Glyn Ebwy. Bu’r criw yn creu gwestai trychfilod a bomiau hadau fydd yn help i’r trychfilod peillio a gwella’r ardal o amgylch yr adeilad. Yn cymryd rhan yn y gweithdy arbennig yma wedi’i gynnal […]

  by | 08/07/2019 at 1:50pm

 • Creating a Bug Paradise For Biodiversity

  Erthygl Gymraeg yma At the start of June a group of young people took part in a Wildlife Garden Workshop at the Ebbw Vale Institute. They created bug hotels and seed bombs to help pollinating bugs and improve the area around the building. Young people from Llamau, Act Training and Blaenau Gwent Youth Services took […]

  by | 08/07/2019 at 1:50pm

 • Taclo Llygredd Plastig yn yr EVI

  English article here Mae ‘cynaladwyedd’ i’w weld ym mhobman ar y funud, ac mae Institiwt Glyn Ebwy yn hapus i fod yn cyfrannu at hyn gyda’i yriant cynaladwyedd cyfredol yn yr adeilad, ac yn y gymuned. Yn ôl yn fis Ebrill bu Llamau, elusen ddigartrefedd yng Nghymru, yn cynnal gweithdy llygredd plastig ar gyfer Diwrnod […]

  by | 21/06/2019 at 2:00pm

 • Tackling Plastic Pollution at the EVI

  Erthygl Gymraeg yma ‘Sustainability’ is everywhere at the moment, and the Ebbw Vale Institute is on board with this and has an on-going sustainability drive at the building and in the community. Back in April Llamau, a leading homelessness charity in Wales, held a plastic pollution workshop at the EVI for Earth Day. Llamau’s Laura […]

  by | 21/06/2019 at 1:57pm

 • Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  Read article in English Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glyn Ebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun. Rydym eisoes wedi dweud wrthych am newid yr holl oleuadau yn yr adeilad hanesyddol yma i rai LED ar ôl derbyn arian gan […]

  by | 28/05/2019 at 9:55am

 • Using Air To Heat the EVI

  Darllen yr erthygl yn Gymraeg In an age where saving money and being aware of your carbon footprint is more important than ever, the Ebbw Vale Institute has been through it’s very own energy efficient makeover. We’ve already told you about changing all the lighting in this historic building to LED lights after receiving funding […]

  by | 28/05/2019 at 9:54am

 • Effeithiolrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  Read article in English Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithiolrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd yn cael ei redeg gan y WCVA. Mae’r holl waith wedi dod i ben bellach a hoffem roi gwybod i chi […]

  by | 08/05/2019 at 11:17am

 • An Energy Efficient EVi: Lighting The Way Forward

  Darllen yr erthygl yn Gymraeg It’s been a hive of activity at the Ebbw Vale Institute (EVi) recently with lots of energy efficiency works going on thanks to generous funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme managed by the WCVA. All work is now complete and we wanted to let you know exactly what we’ve been doing. The EVi is […]

  by | 08/05/2019 at 11:12am

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo