EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

News

 • Galwad ar Gerddorion Blaenau Gwent!

  Read English here Mae Institiwt Glynebwy yn rhoi cyfle i un cerddor lwcus o Flaenau Gwent i ennill lle bwrsari 12 mis ar y platfform newydd Cynhyrchu Cerddoriaeth, Ysgrifennu Caneuon […]

  by | 16/08/2022 at 10:08am

 • Haf o Hwyl EVI

  Read English here Mae EVI yn hapus iawn i dderbyn arian trwy CWVYS ar gyfer y cynllun Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r gweithgareddau Haf o Hwyl, byddem […]

  by | 08/08/2022 at 12:50pm

 • EVI’s Summer of Fun

  Darllenwch yn Gymraeg yma EVI is thrilled to have been awarded funding through CWVYS for the Welsh Government’s Summer of Fun scheme. Scroll down to see our upcoming events. As […]

  by | 08/08/2022 at 11:42am

 • Open Week 1st – 5th August 

  Darllenwch yn Gymraeg yma Join us for a week full of free activities and food to celebrate EVI opening its doors again!  Family crafting and wildlife activities, cultural exhibition, wellbeing classes, […]

  by | 20/07/2022 at 3:32pm

 • Wythnos Agored 1af – 5ed Awst

  Read English here Ymunwch â ni am wythnos llawn gweithgareddau a bwyd am ddim i ddathlu drysau’r EVI yn agor unwaith eto! Gweithgareddau crefft a bywyd gwyllt i’r teulu, arddangosfa […]

  by | 20/07/2022 at 3:31pm

 • Volunteering at EVI

  EVI are looking for volunteers to help support the many community services and activities available at the centre. Did you know that EVI is a charity? The profits we make […]

  by | 07/06/2022 at 10:02am

 • Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

  English Rydym yn falch iawn o’n cydweithrediad gyda Chymunedau dros Waith a Mwy ac Addysg Oedolion Cymru i gynnig ein Rhaglen Hyfforddiant Lletygarwch yn rhad ac am ddim, wedi’i gynllunio’n […]

  by | 01/06/2022 at 11:25am

 • Hospitality Training Programme at EVI

  Cymraeg We are delighted to be working in partnership with Communities for Work Plus and Adult Learning Wales to deliver our free bespoke Hospitality Training Programme, designed to support you […]

  by | 26/05/2022 at 12:07pm

 • Children’s Laureate Wales Visits EVI

  On Thursday 19th May, we invited Connor Allen, Children’s Laureate Wales 2021– 2023, to run two free poetry workshops at EVI for the local pupils of All Saints RC Primary School. […]

  by | 19/05/2022 at 5:12pm

 • Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  English article here Cynhaliodd EVI sesiwn hyfforddi cyfryngau cymdeithasol ar-lein am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector Blaenau Gwent yn ddiweddar. Roedd y sesiwn llawn gwybodaeth yma, cyflwynir gan […]

  by | 09/05/2022 at 5:32pm

 • Great Feedback From Our Social Media Training

  Erthygl Gymraeg yma EVI recently provided a free online social media training session for Blaenau Gwent businesses and third sector organisations. This informative session, delivered by industry experts ProMo-Cymru, developed […]

  by | 06/05/2022 at 12:41pm

 • Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glynebwy (EVI). Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein […]

  by | 14/04/2022 at 11:05am

 • (CLOSED) Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  ProMo-Cymru is looking for a Cook/Trainer to join their team at Ebbw Vale Institute (EVI).  You will be joining a team that is fully committed to making a difference in the […]

  by | 14/04/2022 at 10:36am

 • FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Expert advice on how to use social media to promote your service in Blaenau Gwent! What can I expect? Guidance on  how you can increase engagement and promote your service […]

  by | 07/03/2022 at 3:47pm

 • HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Cyngor arbenigol ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent! Beth i’w ddisgwyl: Arweiniad ar sut i wella cyrhaeddiad a hybu eich gwasanaeth ar gyfryngau […]

  by | 07/03/2022 at 3:11pm

 • Have Your Say On What Happens at EVI 

  Do you live in Ebbw Vale or Blaenau Gwent and would like a say on the live events that happen in your area? Ebbw Vale Institute (EVI) is setting up […]

  by | 02/03/2022 at 5:41pm

 • Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Ydych chi’n byw yng Nglynebwy neu Flaenau Gwent ac eisiau barn ar ddigwyddiadau byw sydd yn digwydd yn eich ardal? Mae Institiwt Glynebwy (EVI) yn sefydlu Grŵp Rhaglennu Cymunedol i […]

  by | 02/03/2022 at 5:33pm

 • Great Things Are Coming At EVI

  We are pleased to announce that Ebbw Vale Institute (EVI) has successfully been awarded a grant from the UK Community Renewal Fund. This means that the oldest institute in Wales, […]

  by | 22/02/2022 at 2:50pm

 • Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Institiwt Glynebwy (EVI) wedi derbyn grant gan Gronfa Adfywio Gymunedol y DU. Felly, bydd yr institiwt hynaf yng Nghymru, sydd wedi ei […]

  by | 22/02/2022 at 2:24pm

 • Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glynebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy […]

  by | 18/08/2021 at 5:04pm

 • £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  The Ebbw Vale Institute (EVI) Community and Cultural Centre has been carrying out extensive refurbishment and essential repairs at the historic Grade 2 listed building after being awarded £250,000 through […]

  by | 18/08/2021 at 8:57am

 • ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Awards for All Volunteers take local environmental action by creating wildlife habitats for birds, bats, hedgehogs and pollinating insects in the EVI garden … The next stage of our Big […]

  by | 16/08/2021 at 11:46am

 • Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  An environmental project at EVI, made possible by the National Lottery Community Fund Awards For All programme, has brought organisations and volunteers together to create a wellbeing space in the […]

  by | 19/07/2021 at 4:15pm

 • Awards for All Environmental Project at EVI

  Thanks to The National Lottery Community Fund – Awards for All, ProMo Cymru will be delivering environmental activities in our new EVI garden, with volunteers learning new skills and raising […]

  by | 08/06/2021 at 11:54am

 • EVI’s plan over the next 12 months…

  We have a busy 12 months ahead; we’d like to share our plans with you and keep you up to date with our progress. Where we’re at now… For the […]

  by | 21/08/2020 at 9:43am

 • COVID19 Safety during your visit to EVI…

  ProMo-Cymru and EVI continues to monitor and follow Welsh Government Guidance and we will be taking a number of steps to ensure tenants, visitors and EVI staff all remain safe and healthy while in the building.

  by | 06/08/2020 at 4:30pm

 • Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  English article here Gwahoddwyd teuluoedd Glynebwy i ddigwyddiad Dathlu Nadoligaidd yn yr EVI yn ddiweddar. Roeddem yn nodi diwedd prosiect cynaladwyedd blwyddyn o hyd, yn gwella effeithlonrwydd ynni yn yr […]

  by | 12/12/2019 at 3:10pm

 • Christmas & Sustainability Celebrations

  Erthygl Gymraeg yma Ebbw Vale families were invited to a Christmas Celebration event at the EVI recently. We were marking the end of a yearlong sustainability project, improving energy efficiency […]

  by | 12/12/2019 at 3:08pm

 • Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  I ddathlu diwedd ein prosiect cynaliadwy yn yr EVI mae gennym Ddiwrnod o Hwyl Nadoligaidd i’r teulu cyfan. Darganfyddwch yr hyn sydd wedi bod yn digwydd a sut i ymuno yn y dathliadau.

  by | 08/11/2019 at 2:15pm

 • Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  To celebrate the end of our sustainability project at the EVI we have a Festive Fun Day for all the Family. Find out what we’ve been doing and how to join the celebrations.

  by | 08/11/2019 at 1:53pm

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy