EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Haf o Hwyl EVI

Comments Off on Haf o Hwyl EVI

Read English here

Mae EVI yn hapus iawn i dderbyn arian trwy CWVYS ar gyfer y cynllun Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r gweithgareddau Haf o Hwyl, byddem yn cynnal Gweithdai Cerddorol, Hyfforddiant Cynhyrchu Fideo Achrededig a Sesiynau Dylunio Graffeg Canva i bobl ifanc 16-25 oed ym Mlaenau Gwent yn ystod Awst a Medi.

Nod y cynllun Haf o Hwyl ydy i gefnogi lles plant a phobl ifanc yn dilyn cyfyngiadau Covid y ddwy flynedd diwethaf. Bydd ProMo-Cymru (gwarcheidwaid EVI) yn un o’r sawl sefydliad o Gymru fydd yn cynnig gweithgareddau rhyngweithiol, creadigol ac addysgiadol cymunedol i bobl ifanc.

Haf o Hwyl EVI

Bydd y sesiynau cynhelir yn cynnwys hyfforddiant cynhyrchu fideo achrededig, a sesiynau hyfforddiant cynhyrchu cerddoriaeth a dylunio graffeg Canva. Manylion isod am y gweithgareddau a diweddariadau dyddiol.

Os oes gen ti ddiddordeb mewn cymryd rhan, neu yn adnabod rhywun fydda wrth eu boddau yn ymuno â ni, cysyllta â megan@promo.cymru.

Chwilia’r hashnodau #HafoHwyl a #SummerofFun ar gyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau digwyddiadau Haf o Hwyl cynhelir yn agos i ti.


Sesiynau i Ddod

28ain Medi | Gweithdy Creawdwyr TikTok

Eisiau buddio mwy o TikTok a dysgu sut i greu neu wella dy gynnwys fideo? 

Gwybodaeth bellach yma.

30ain Medi | Hyfforddiant Dylunio Graffeg Canva (2 awr o sesiwn)

Eisiau dylunio taflenni, creu logos, neu roi hwb i’ch cyfryngau cymdeithasol gyda dyluniadau anhygoel?

Gwybodaeth bellach yma.

5ed Medi | Hyfforddiant Dylunio Graffeg Canva (2 awr o sesiwn)

Eisiau dylunio taflenni, creu logos, neu roi hwb i’ch cyfryngau cymdeithasol gyda dyluniadau anhygoel?

Gwybodaeth bellach yma.

7fed – 8fed Medi | Cynhyrchu Fideo Achrededig (cwrs 2 ddiwrnod)

​​Diddordeb mewn gyrfa’n cynhyrchu fideo neu’n creu fideos byr proffesiynol i helpu hyrwyddo’ch gwaith neu waith eraill?

Gwybodaeth bellach yma.

Comments are closed

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy