EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Jun 2022

 1. Volunteering at EVI

  Comments Off on Volunteering at EVI

  EVI are looking for volunteers to help support the many community services and activities available at the centre.

  Did you know that EVI is a charity? The profits we make go straight back into our various community projects, providing services and activities for the people of Blaenau Gwent.

  Be a part of our volunteer team and help us make a change in your area. Volunteers are invaluable to the successful future of our community and cultural centre. Make friends, gain work experience, and help others! We’d love to welcome you to our team.

  We’re looking for:

  -Repair Café Volunteers

  -Community Garden Volunteers

  -Events Volunteers

  -Café Assistants

  -Community Bank Volunteers

  -NEW ROLE: Community Pantry Volunteers

  We’re also in need of volunteers to help us co-ordinate and plan new upcoming projects and support the centre in a variety of different ways. Click below to find out more about some of our volunteering roles:

  By volunteering at EVI, you can also earn Time Credits for supporting your community.

  For every hour you give, you earn one Time Credit. This can then be spent at EVI (events, classes and in the Café) or other venues throughout the UK e.g. the Tower of London, and can also be shared with friends and family.

  Please contact 01495 70 8022, email sam@evi.cymru, or pop in to apply or for more information.

  We look forward to welcoming you to the EVI Team!

 2. Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

  Comments Off on Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

  English

  Rydym yn falch iawn o’n cydweithrediad gyda Chymunedau dros Waith a Mwy ac Addysg Oedolion Cymru i gynnig ein Rhaglen Hyfforddiant Lletygarwch yn rhad ac am ddim, wedi’i gynllunio’n arbennig i’ch cefnogi i feithrin y sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant lletygarwch.

  Pa un ai hoffech chi ddiweddaru eich sgiliau craidd, neu eich bod yn edrych i gychwyn gyrfa lletygarwch, dyma’r rhaglen i chi.

  Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal wyneb-yn-wyneb mewn amgylchedd cynnes ac anffurfiol EVI. Mae’r hyfforddiant achrededig hwn yn rhoi sylw i bob agwedd o weithio o fewn y sector lletygarwch, gan gynnwys:

  -Diogelwch Bwyd

  -Iechyd a Diogelwch

  -Diogelwch Tân

  -Cymorth Cyntaf

  -Gwasanaeth Cwsmer

  -Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

  -Codi a Chario

  Mae’r Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch hefyd yn cynnwys Hyfforddiant Bar a Hyfforddiant Barista anffurfiol yn ychwanegol i’r cyfle cyffrous hwn. Ariannwyd yr hyfforddiant hwn Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Gymunedol y DU*, ac mae’n rhad ac am ddim i drigolion Blaenau Gwent.

  Os oes angen mwy o fanylion, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda sian@evi.cymru neu sam@evi.cymru neu ffoniwch Sian neu Sam ar 01495 708022.


  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi argyfer Cronfa Ffyniant Cyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewalfund-prospectus

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy