EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

Comments Off on Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch EVI

English

Rydym yn falch iawn o’n cydweithrediad gyda Chymunedau dros Waith a Mwy ac Addysg Oedolion Cymru i gynnig ein Rhaglen Hyfforddiant Lletygarwch yn rhad ac am ddim, wedi’i gynllunio’n arbennig i’ch cefnogi i feithrin y sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant lletygarwch.

Pa un ai hoffech chi ddiweddaru eich sgiliau craidd, neu eich bod yn edrych i gychwyn gyrfa lletygarwch, dyma’r rhaglen i chi.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal wyneb-yn-wyneb mewn amgylchedd cynnes ac anffurfiol EVI. Mae’r hyfforddiant achrededig hwn yn rhoi sylw i bob agwedd o weithio o fewn y sector lletygarwch, gan gynnwys:

-Diogelwch Bwyd

-Iechyd a Diogelwch

-Diogelwch Tân

-Cymorth Cyntaf

-Gwasanaeth Cwsmer

-Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

-Codi a Chario

Mae’r Rhaglen Hyfforddi Lletygarwch hefyd yn cynnwys Hyfforddiant Bar a Hyfforddiant Barista anffurfiol yn ychwanegol i’r cyfle cyffrous hwn. Ariannwyd yr hyfforddiant hwn Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Gymunedol y DU*, ac mae’n rhad ac am ddim i drigolion Blaenau Gwent.

Os oes angen mwy o fanylion, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda sian@evi.cymru neu sam@evi.cymru neu ffoniwch Sian neu Sam ar 01495 708022.


*Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi argyfer Cronfa Ffyniant Cyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewalfund-prospectus

Comments are closed

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy