EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Apr 2022

 1. Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Comments Off on Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glynebwy (EVI).

  Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein bwriad ydy darparu prydau iach, i bob angen dietegol, i’r gymuned ei fwynhau yn y caffi, neu adref. 

  Yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr cymunedol, byddech yn gyfrifol am eu cefnogi wrth iddynt ddatblygu sgiliau lletygarwch. 

  Byddech yn gyfrifol am: 

  – Paratoi, coginio a gweini prydau yn ôl yr angen, mewn modd amserol 
  – Darparu diet amrywiol, arlwyo ar gyfer dewisiadau diwylliannol y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau 
  – Arlwyo i ddefnyddwyr y gwasanaeth a digwyddiadau teuluol e.e. partïon, angladdau, cyfarfodydd bach 
  – Archebu cyflenwadau o fewn y gyllideb arlwyo, gan ddefnyddio cyflenwyr cymeradwy 
  – Creu prydau gan ddefnyddio cynhwysion FareShare 
  – Cadw cofnodion arlwyo cywir yn unol â HACCP 
  – Cymryd rhan mewn arolygiadau gan Iechyd yr Amgylchedd a/neu reolyddion gofal ac Awdurdodau Lleol 
  – Cadw safon uchel o hylendid yn y gegin wrth gadw at ganllawiau HACCP a COSHH 
  – Gallu rheoli gwirfoddolwyr a gweithio ar y cyd â staff eraill 

  Cyflog 

  £11.74 – £12.90 yr awr 

  (yn cyfateb i £21,358 – £23,471, pro rata, yn ddibynnol ar brofiad) 

  Oriau gwaith 

  Cytundeb 21 awr /14 awr 

  Dyddiad Cau

  5pm, dydd Gwener 13 Mai 2022

  Am wybodaeth cysylltwch â: pat@promo.cymru
  Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: pat@promo.cymru

  RHOWCH GAIS I MEWN HEDDIW! Ymunwch â thîm EVI a helpu i wneud gwahaniaeth! 

 2. (CLOSED) Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  Comments Off on (CLOSED) Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  ProMo-Cymru is looking for a Cook/Trainer to join their team at Ebbw Vale Institute (EVI). 

  You will be joining a team that is fully committed to making a difference in the lives of the community we support. Our aim is to provide healthy meals for the community to enjoy within the café, or at home, for all dietary needs. 

  You will work closely with community volunteers and will be responsible for supporting them as they develop their hospitality skills. 

  You will be responsible for: 

  – Preparing, cooking, and serving meals as required, in a timely manner 
  – Providing a varied diet, catering for the cultural preferences of those who use our services 
  – Catering for service users and family events, e.g. parties, funerals, small meetings 
  – Ordering supplies within the catering budget, using approved suppliers 
  – Creating meals using FareShare ingredients 
  – Maintaining accurate catering records in accordance with HACCP
  – Participating in inspections by Environmental Health and/or care regulators and Local Authorities 
  – Maintaining a high standard of hygiene within the kitchen by adhering to HACCP and COSHH guidelines 
  – Ability to manage volunteers and work alongside other staff 

  Salary 

  £11.74 – £12.90 per hour 
  (equates to £21,358 – £23,471, pro-rata, depending on experience) 

  Working Hours 

  21 hrs /14 hrs contract 

  Closing date

  5pm, Friday 13th May 2022

  To apply send your CV and letter of application to pat@promo.cymru

  APPLY TODAY! Join the EVI team and help make a difference!

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy