EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Author Archives: eviadmin

 1. Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Comments Off on Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glyn Ebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, yn diogelu ei gynaladwyedd er mwynhad cenhedloedd y dyfodol.

  Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda defnyddwyr rheolaidd Canolfan EVI, yr institiwt hynaf yng Nghymru, ac mae’r grant yma wedi caniatáu i ni gyflawni llawer o’r gofynion o’r ymgynghoriad yma. Roedd dros 57% eisiau gofod gardd hamddenol i ddysgu a chyfarfod pobl ac roedd 45% eisiau gofod ar gyfer arddangosfeydd celf a ffotograffiaeth.

  Gofod gardd newydd

  Roedd gardd yr EVI yn ardal nad oedd yn cael ei ddefnyddio, gyda gordyfiant a ffensys anniogel, Roedd y gwaith tirwedd a llawrwaith yn ymdrech logistaidd enfawr gyda sawl her. Ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladol yn yr ardd, roedd yr ardal, na ellir ei ddefnyddio cynt, wedi cael ei drawsffurfio’n ofod tawel ar gyfer dysgu, gweithgareddau, cyfarfodydd a llesiant.

  Yn dilyn gorffen yr holl lawrwaith, gosodwyd llefydd eistedd, meinciau picnic a phlanwyr trwy Grantiau Adferiad COVID-19 Canol Trefi Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

  Roedd prosiect amgylcheddol Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn caniatáu i wirfoddolwyr yr EVI i greu gofod llesiant yn yr ardd wrth blannu blodau sydd yn gyfeillgar i wenyn, perlysiau, ffrwythau a llysiau yn ardd yr EVI.

  Gosodwyd mesuriadau diogelwch newydd gan osod grisiau tân a ffensys diogelwch newydd yn yr ardd.

  Gosod to newydd

  Roedd to newydd yn hanfodol i gynaladwyedd adeilad EVI. Yn dilyn sawl achos o ddŵr yn gollwng, teils yn llithro o hyd, ac angen newid y landeri gan ei fod yn achosi difrod dŵr i’r adeilad.

  Datblygiadau pellach

  Mae’r rhaglen Cyfleusterau Cymunedol wedi ariannu sawl cyfleuster arall yn yr EVI, gan gynnwys:

  • – Taflunydd ansawdd sinema a sgrin 4m o led
  • – Cyfleusterau arddangos i artistiaid a ffotograffwyr
  • – Cyfleusterau newid babanod
  • – Dau ‘llwybr mynedfa/allanfa unffordd’ COVID ddiogel i ddysgwyr a chleientiaid.
  • – Atgyweiriadau hanfodol ac adferiad y grisiau
  • – System intercom a CCTV newydd
  • – Uwchraddio gwres
  • – Gofod swyddfa/storio mewn ardaloedd annefnyddadwy cynt
  • – Mynedfa newydd i Hyfforddiant ACT
  • – System intercom newydd

  Adnewyddu grisiau’r EVI

  Mae Cronfa Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru wedi diogelu’r adeilad cymunedol yma. Mae atgyweiriadau hanfodol wedi’u cwblhau, diogelwch COVID wedi ei fwyhau, gofodau annefnyddadwy bellach yn cael eu defnyddio a chyfleusterau ychwanegol ar gael i’r gymuned.

  Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr adnewyddiad a’r atgyweiriadau hanfodol wedi’u cwblhau, ac edrychwn ymlaen at gael agor ein drysau i’r gymuned eto yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r EVI yn agored i wasanaethau apwyntiad yn unig. I gael gwybod y diweddaraf am yr EVI dilynwch ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd unrhyw newyddion am ail-agor yn cael ei bostio ar wefan yr EVI ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

 2. £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  Comments Off on £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  The Ebbw Vale Institute (EVI) Community and Cultural Centre has been carrying out extensive refurbishment and essential repairs at the historic Grade 2 listed building after being awarded £250,000 through the Welsh Government Communities Facilities Programme, securing its sustainability for future generations to enjoy.

  We carried out a consultation with regular users of the EVI Centre, the oldest institute in Wales, and this grant has enabled us to fulfil many of the requests. Over 57% wanted a garden space for recreation, learning and meeting people and 45% wanted space for art and photography exhibitions.

  A new garden space

  The EVI garden was a disused area for many years, overgrown with unsafe fencing. The landscaping and ground works was a huge logistical endeavour with many challenges. With the garden structural works completed, this formally unusable area has been transformed into a tranquil space for learning, activities, meetings, and wellbeing.

  With all the groundworks completed new seating, picnic benches and planters were placed via the BGCBC Town Centre COVID recovery scheme.

  The Big Lottery Awards for All Environmental project enabled EVI volunteers to create a wellbeing space in the garden by planting bee friendly flowers, herbs, fruits and vegetables in the EVI garden.

  New safety measures were put in place with a new fire escape staircase and safety fencing being installed in the garden.

  Placing a new roof

  A new roof was essential to the sustainability of the EVI building. There had been several leaks, tiles were continuously slipping, and the guttering needed replacing as it was causing water damage to the fabric of the building.

  Further developments

  The Communities Facilities programme funded several other facilities at the EVI, including:

  • – A cinema quality projector and 4m wide screen
  • – Exhibition facilities for artists and photographers
  • – Baby changing facilities
  • – Two new COVID secure ‘one way entrance / exit routes’ for learners and clients
  • – Essential repairs and restoration of the staircase
  • – Intercom and CCTV system
  • – Heating upgrades
  • – Office / storage space from previously unusable areas

  The Welsh Government Communities Facilities Programme Fund has secured the fabric of this community building. Essential repairs have been made, COVID safety enhanced, formally disused spaces are now in use and additional facilities are now on offer to the community.

  We are pleased to announce that the refurbishment and essential repairs are now complete, and we look forward to fully opening our doors again to the community at a future date. We are currently only open for appointment-based services. To keep updated on EVI developments follow us on our social media pages. Any news about reopening will be posted on the EVI website and on our Facebook and Twitter pages.

  Welsh translation of this article is available here

 3. ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Comments Off on ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Awards for All Volunteers take local environmental action by creating wildlife habitats for birds, bats, hedgehogs and pollinating insects in the EVI garden …

  The next stage of our Big Lottery Community Fund Awards for All project was to create wildlife habitat, to help attract nesting birds and bats to the EVI garden and create homes for hedgehogs.

  Everyone had a task and were challenged to use tools and techniques that had not been used before.

  Supporting our garden wildlife

  Awards for All Volunteers from Llamau, ACT Training, Barod Gwent N-Gage and Cyfannol Women’s Aid, have created several bird and bat boxes to help attract nesting birds and bats to the EVI garden.
  Visit Gwent Wildlife Trust for more ways you can get involved locally and support garden wildlife.

  We also have a hedgehog home that will be relocated where it is most needed. If you find a hedgehog out in the day or injured, please visit hedgehoghelplinecymru.org.uk for information and advice on what to do next.

  Spreading the Seeds…

  Some of our younger volunteers made seed bombs and had great fun spreading them throughout the garden. We also relocated our pollinator bee and bug hotel and talked about how over a third of our food depends on pollinating insects.

  Wellbeing in Nature …

  Volunteers also created colourful images and words to remind people to spend more time in nature and how we can increase our wellbeing when spending time outdoors – over 18 posts were painted.

  Keeping up the great work

  ‘Awards for All’ Volunteers will continue taking care of the EVI garden throughout the seasons and utilise the wellbeing space for learning, meetings and activities.

  Organisations based at EVI, (Llamau, ACT Training, Cyfannol, Barod and BGCBC Youth Services) will also undertake further environmental and wellbeing projects in the EVI garden.

  Special thanks

  Thanks to Sam Holt, Eggseeds for leading the environmental workshops, MallowArt for the painting workshop and Promo Cymru (the charity that runs EVI) for providing the ‘graphic design with canva’ and ‘Film making on your mobile’ online workshops to support the volunteers in increasing their skills in digital communications.

  A special thank you to all our volunteers for creating a wellbeing space at the EVI garden. Everyone worked together with staff and clients from other organisations, with children and families; many new skills were learned along the way and so much has been accomplished to support our local wildlife.

 4. Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  Comments Off on Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  An environmental project at EVI, made possible by the National Lottery Community Fund Awards For All programme, has brought organisations and volunteers together to create a wellbeing space in the garden.

  What did we do?

  The first step was to plant bee friendly flowers, herbs, fruits, and vegetables that will be looked after by the volunteers throughout the seasons.

  Over the two sessions, facilitated by Eggseeds‘ Sam Holt, the volunteers and staff from ACT Training and Llamau prepared the soil and planted flowers, herbs (like rosemary and chives), fruit trees (like raspberry and gooseberry) and vegetables (chard, sprouts, peas). Everyone worked really hard and for many, this was a new experience.

  Some of the volunteers spent time creating wellbeing posts, painting vibrant colours and wellbeing quotes onto the old fencing posts, so that everyone is reminded of the benefits of spending time in nature.

  Providing new experiences for young people

  For many of the young people aged between 16 and 18 that were taking part, gardening was a totally new experience for them. Here’s what some of them had to say:

  “It’s my first time gardening I am usually an indoor person”

  “It feels nice being outdoors”

  “With lockdown, people could have got more into gardening”

  “I am enjoying it more than I thought I would”

  ACT Training – EVI Volunteers


  “It’s quite peaceful, relaxing”

  “I like to cook with a lot of these herbs so I am looking forward to planting them”

  “I like building computers so this is being creative in a different environment”

  “It feels nice being outdoors”

  Llamau – EVI Volunteers

  What are the next steps?

  The next step in this environmental project is to carry out the ‘local environmental and wellbeing in nature’ actions that were raised during a focus group with Llamau. These included displaying QR codes around EVI that linked to wellbeing information.

  EVI volunteers will create wildlife habitats, facilitated by Eggseeds, such as bird and bat boxes, hedgehog homes, and homes for pollinating insects. This workshop will be held on Tuesday 3rd August 2021.

  Home » Archives for eviadmin


 5. Awards for All Environmental Project at EVI

  Comments Off on Awards for All Environmental Project at EVI

  Thanks to The National Lottery Community Fund – Awards for All, ProMo Cymru will be delivering environmental activities in our new EVI garden, with volunteers learning new skills and raising awareness of how we can all take LOCAL environmental action and increase our wellbeing in Nature

  The EVI (Ebbw Vale Institute) is a community hub offering support, learning and cultural activities to young people and families, with a cafe, venue and conference/training facility, cinema quality screen and exhibition facilities available to the community.

  We are working on this exciting project with the organisations based at EVI, Llamau, Cyfannol Women’s Aid, Blaenau Gwent CBC Youth Services, ACT Training and Barod Gwent N-Gage.

  To start the project, Llamau, Learning 4 Life volunteers held a focus group, discussing different ways we can all take local environmental action and increase our wellbeing in nature. Volunteers suggested planting bee friendly flowers, fruit, vegetables, herbs and installing a water capture barrel in the EVI garden. Other suggestions included joining the BGCBC Litter Champion scheme and making wildlife habitat such as bird boxes, hedgehog homes and bug hotels for pollinating insects. A mood board was created to help present their ideas.

  During the focus group, volunteers discussed how we can increase our wellbeing in nature and what they would like to see in the EVI garden. Some of their wellbeing ideas included tending to plants, listening to the birds, meeting and learning outdoors, getting vitamin D and time for reflection and sitting quietly.  The learners engaged really well in the focus group session and wanted to continue the mood board and the discussion into the following week. The moodboard activity really focussed one of our harder to engage learners, and the whole group are excited about being able to create a space outside that will help them improve their moods

  Laura Wheeler, LLamau Learning 4 Life Tutor

  Llamau volunteers also came up with many wellbeing words that could be displayed as a mural on the garden wall, and a fantastic idea to display QR code linking to nature videos, sounds and relaxation music to help remind everyone to spend more time in nature.

  In response to the ideas generated by the volunteers, ProMo Cymru will tailor environmental workshops to support ways we can all take local environmental action and increase our wellbeing in nature. We will also deliver digital communication training to help support the volunteers in their work.

 6. EVI’s plan over the next 12 months…

  Comments Off on EVI’s plan over the next 12 months…

  We have a busy 12 months ahead; we’d like to share our plans with you and keep you up to date with our progress.

  Where we’re at now…

  For the time being, EVI will remain closed to the general public. Our venue, café and room hire facilities will also remain closed until further notice. This means that our program of classes and events will restart September 2021 – we apologise for the inconvenience and very much look forward to welcoming you back next year.

  EVI tenant services are open and will continue to provide essential support for young people and families. From 1st September 2020, these services can be accessed 5 days a week (9am-5pm).
  When visiting EVI (by appointment) please follow our safety guidelines.

  EVI’s refurbishment plans

  EVI consultation - people deciding the future of EV

  Following a community consultation and with financial support from the Welsh Government Communities Facilities Fund, we will be carrying out a major refurbishment, which includes the creation of a community garden, re-roofing our building and undertaking other essential restorations.

  Welcoming you back, September 2021

  We look forward to creating a vibrant program of activities and welcoming everyone back to EVI next September (2021).

  A big thank you to all our visitors, hirers, staff and volunteers for your continued support.

 7. COVID19 Safety during your visit to EVI…

  Comments Off on COVID19 Safety during your visit to EVI…

  When visiting EVI (by appointment) please follow our safety guidelines and liase closely with the support service you are visiting.

  COVID19 Safety Guidelines at EVI:

  ProMo-Cymru and EVI continues to monitor and follow Welsh Government Guidance and we will be taking a number of steps to ensure tenants, visitors and EVI staff all remain safe and healthy while in the building. 

  Here are some of the measures we have taken:

  We ask that anyone who have symptoms such as a raised temperature, new cough or breathing difficulties, to not enter EVI.

  We also advise those who are shielding to not visit EVI at this time.

  We clean all communal area touchpoints (keypads, door handles, stair rails, toilets/hand basins) twice a day and deep clean at the end of each day.

  There are ‘stay safe’ information signs throughout EVI communal areas and hand sanitation points. 

  All routes/entrances/exits have floor markings and signs to assist with 2m social distancing requirements around the building. 

  We have allocated each tenant organisation a toilet to be used by their staff and clients, with anti bacterial wipes to clean down after every use.

  We will advise that face masks are worn in EVI and will have an emergency stock of face masks available, if required.  

  All staff and visitors must sign in / out to comply with test, trace and protect protocols – please bring your own pen.

  We have closed our café, kitchens and smoking areas until such times as is safe to reopen. 

  For further information

  We are here to support all users of EVI during this difficult time and should you need to discuss any related matter please do not hesitate to contact: – 

  Sam  James– EVI operations coordinator 

   sam@evi.cymru tel – 01495 708022 

  John McKernan – Deputy CEO promo Cymru 

   john@promo.cymru  tel –  07968111636 

 8. Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  Comments Off on Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  On the 24th October, World Polio Day, thousands of Rotary clubs around the world will hold events and fundraisers to recognise the progress in the global fight to end polio.

  International Rotary members have contributed $1.9 billion and countless volunteer hours to protect more than 2.5 billion children in 122 countries from this paralysing disease. Rotary’s advocacy efforts have played a role in decisions by governments to contribute more than $8 billion to the effort.

  As part of Rotary International in Great Britain and Ireland’s Purple4Polio campaign, Ebbw Vale Rotary Club is marking historic progress towards a polio-free world by lighting up local landmarks.  

  The plan locally is to light up Ebbw Vale Institute in purple. Purple is chosen to represent the children who in many countries, have their little finger painted with a purple dye so it is clear they have been immunised.

  The Rotary Club of Ebbw Vale work tirelessly to raise funds for local good causes, placing them right at the heart of their local communities.

  Recent & upcoming rotary activities include:

  Donation to EVI defibrillator Unit, enabling local people to access this life saving equipment

  Planting Purple Crocus bulbs for World Polio Day at several schools, EVI & Ebbw Vale Hospital, planted by local children

  Selling Poppies at Tesco for British Legion, with 3 wreaths by be laid at Ebbw Vale

  Inviting Young Carers to a show at the Motorpoint, Cardiff

  Providing chocolates for Ebbw Vale Hospital for Christmas  If you would like more information about Ebbw Vale Rotary Club or would like to be considered for membership of this prestigious organisation, which has been in existence worldwide since 1905, please contact:

  Fred Prosser, President Elect, Ebbw Vale Rotary Club  tel:01495 306072    

 9. The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Comments Off on The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Victoria Williams during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  We all aim to be eco-friendly and make a positive impact on our Earth, but did you know that by drinking your regular brew you could be doing more damage than good? 

  Why’s this? Whilst Britain is the third-most tea-drinking country in the world (just behind Turkey and Ireland), that tea is not homegrown. Most of it comes from Africa (especially Kenya), Sri Lanka, India and China. This means a lot of travel-time for our favourite hot drink. 

  What’s more is that the bags often contain plastic and do not compost properly- thus the millions we consume each day generally go to landfill. And that’s before we even think about all the extra electricity needed to power a million kettles at half time when the football’s on.    

  According to the BBC’s Climate Change Food Calculator, drinking a few cups a day, every day, for a year emits 30kg of carbon a year- as much as driving a petrol car 78 miles. The good news is that’s not nearly as bad as the equivalent amount of coffee, beer or wine.  

  An eco-conscious cuppa

  But there are some companies who are trying to make a difference. If you want to make a more sustainable choice when it comes to your favourite brew then take a look at the list below.

  Box of Cornish Tea for sustainabili-TEA article
  Image from Cornish Tea Co

  1. The Cornish Tea Company  

  Buying and using tea bags is something you just have to do if you want to drink tea. In order to help the environment switch to biodegradable bags. Cornish Tea’s signature “fusion bags” feature a variety of flavors and the bags are created from 100% biodegradable cornstarch. 

  Teapigs logo for Sustainabili-TEA article
  Image from teapigs

  2. Tea Pigs 

  Another sustainable brand is Tea Pigs. They create a wide variety of flavors for every mood and situation. They believe tea should be pure and simple, and they keep it this way by never adding anything harmful. Their packaging is 100% plastic free and they are the brand first brand to be awarded the Plastic Free Trust Mark. 

  Clipper logo for Sustainabili-TEA article
  Image from Clipper

  3.Clipper Tea 

  Clipper is a natural and completely organic brand. They’re guided by organic principles and are committed to being GM-free whilst using ingredients from non-GM sources. The brand itself focuses on constantly finding new ways to be natural. 

  Numi logo for Sustainabili-TEA article
  Image from Numi Tea

  4.Numi Teas 

  Numi delivers on every aspect when it comes to sustainability. Not only are their ingredients 100% real coming straight from the plants but they also feature sustainable packaging. They also make donations to offset their carbon emissions and support environmental nonprofits.   


  So, there you have it, the best brands to allow you to enjoy a cup of tea free from environmental guilt. Enjoy!

  Related articles:

 10. Thank you for your feedback & informing our plans for EVIs development

  2 Comments

  During a recent survey, you told us that you would like EVI to…

  • Create a Community Garden (57%):
   We hope to transform the unused land out the back to create a community space for recreation & activities, whilst enabling access to EVI via the Mount Street car park.
  • Develop our Live Music Venue (55%):
   We’d like to refurbish our venue and equipment to attract larger acts and audiences whilst diversifying our arts programming.
  • Create Art & Photography Exhibition space (45%):
   We’d love to host regular art exhibitions in an affordable way for the community.
  • Improve our training and reception facilities (40%):
   We’d like to refurbish our training and reception facilities and improve our free WIFI service, attracting more training and development opportunities.
  • Install solar panels, improve our heating & lighting & replace our roof (48%):
   This will help us become more energy efficient, keeping all our rooms warm and comfortable.

  We’d love to hear more about what you think :

  • What do you think of the plans above?
  • How will these improvements impact you?
  • How would you like to use the community garden?
  • Do you have any other ideas ?

  Please let us know your thoughts by emailing info@evi.cymru, or leave your comments below – your input directly informs our plans for developing EVI.

 11. Lot’s of fun & information at the EVI Family Fun Day…

  Comments Off on Lot’s of fun & information at the EVI Family Fun Day…

  Thank you to everyone who took part in our Family Fun Day !

  It was great to see families explore the EVI building during the Easter Information Trail, asking questions about the support services available and taking part in the activities !

  Arts & Crafts Workshop…

  Dance…

  Wrestling…

  EVI Easter Information Trail:

  Lot’s of organisations were at hand to provide information on support services available, both within EVI (Barod Cymru Gwent N-Gage project, BGCBC Youth Services, Changing Minds, ACT Training and Llamau)

  and external to EVI:

       

  EVI TV

  EVI TV is now live, providing information on EVI services, news, classes and events !

  With the funding support received from the Police & Crime Commissioner Partnership Fund, EVI was able to develop this TV system to help make information and support services easier to access.

  We will soon be showing our archive of local history / community films on our EVI Youtube channel – watch this space !

 12. EVI awarded £4,000 from Police & Crime Commissioners for Gwent Partnership Fund

  Leave a Comment

  ProMo-Cymru, the charity that runs Ebbw Vale Institute has been awarded £4,000 from the Police & Crime Commissioner for Gwent Partnership Fund which is funded by the proceeds of crime awarded to the police and from the sale of unclaimed found property.

  With this support, EVI will provide an ‘information point’ for visitors to find out more about the services available within EVI, particularly around supporting vulnerable people, crime prevention and community cohesion.

  • BGCBC Youth Services: offers information, guidance and support including Anti-Social Behaviour prevention and Health & Well Being to young people.
  • ACT Training: provides opportunities for young people who are looking to get started in the world of work or improve their career prospects.
  • Gwent-N-Gage: offers free, confidential and friendly one to one specialist support for young people who use substances and for their loved ones.
  • Changing Minds:  provides support to young people aged 14-25 who have or are experiencing mental health difficulties.
  • Llamau SY/MF project provides young people [16-19yrs] who have offended and those leaving the care system greater access to employment and training by undertaking a six month paid work placement.
  • Expressions: helps people deal with the root causes of anti-social behaviour, depression, anxiety and many other problems though CBT.
  • NHS Road to Wellbeing: Stress Control & ACTivate (Mental Health Support for adults)
  • Youth Offending Service (Community Panel)
  • GDAS: Provides direct support & intervention to service users and families.
  • And many more…

  In celebration of Easter and with thanks to the key services provided to support the community (located within and external to EVI), we will hold a Family Fun Day  on Wednesday 28th March 2018, from 3pm – 6pm.

  Free activities include sumo wrestling, dance mats, arts & crafts, sugar craft demonstration, goodie bags and more – the first 50 people to complete the trail will receive a free Easter Cup Cake.

  All ages welcome, cafe with WIFI available.

  I would like to congratulate all the projects funded on their success.  I know that small amounts of funding can often make a big difference to people’s lives and can sometimes be the catalyst which can help small community projects to develop, grow and help even more people.  The Partnership Fund is a fantastic way of putting money we have seized from criminals back into the public purse so it can be used for positive community action.  The Police & Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert.

   

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo