EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Breuddwydion Diwydiannol: Lleisiau o ddiwydiant wedi’i ddileu – gwrthsefyll ac archif yng Nglynebwy a Dwyrain Wcráin.

When is it?

Dydd Gwener 21 Hydref | 3yp - 8yh

How much is it?

AM DDIM

Sut beth yw byw gyda gorffennol bydda’n well gan y mwyafrif ei anghofio? Sut ydym ni’n breuddwydio, yn gwrthsefyll, ac yn creu mewn llefydd diwydiannol? A yw’n bosib ymestyn allan i’r gorffennol, i ddeunyddiau archifol, ac i genedlaethau eraill, a rheoli’r naratif ein hunain?

Bydd yr ŵyl undydd yma yn cyfuno artistiaid, gwneuthurwyr ffilm, archifwyr a phobl yn ffoi o wrthdaro, er mwyn edrych ar sut mae hanes a phrofiadau ardaloedd diwydiannol yn Nwyrain Wcráin a De Cymru yn plethu.

Mae’r gweithdy yma yn bosib drwy gefnogaeth y Cyngor Ymchwil Celf a Dynoliaeth mewn partneriaeth â Phrifysgol St Andrews, EVI ac Archifau Gwent.

Delwedd: Oleksandr Kuchynskyi

COFRESTRWCH YMA

Rhaglen y Digwyddiad
3:00 Croeso a Chyflwyniad Prif Neuadd
3:10 Gweithdy/cyflwyniad Prif Neuadd Beth ddigwyddodd i Gryff? Y diwydiant dychmygol yng Nglynebwy a Azovstal. Canolfan Hanes Trefol yn Lbib, Wcráin, Archifau Gweithfeydd Glyn Ebwy ac Archifau Gwent
4:00 Egwyl Caffi
4:10 Sgrinio Ffilm Prif Neuadd ‘Bywyd y Tu Hwnt i’r CV’ gan Freefilmers, Mariupol (dadleoli i Zaporizhzhia)
4:30 – Gweithdy ymarferol Caffi Cysylltu â’r archif ac ail-ffotograffiaeth cymunedol
5:30 Egwyl Caffi
6:00 Sgrinio Ffilm Prif Neuadd Dangosiad cyntaf yn y DU o ddogfen ‘EuroDonbas’ Yn cael ei gyflwyno a’i drafod gan y cynhyrchydd Olena Kirichek a’r cyfarwyddwr Kornyi Gricyuk
8:00 DIWEDD

Ar droad yr ugeinfed ganrif, roedd Glynebwy a Mariupol yn ddau o’r ardaloedd cynhyrchu dur mwyaf yn Ewrop. Bellach mae’r ddau wedi diflannu, o ganlyniad dad-ddiwydiannu gorfodol, yn achos Glynebwy, a rhyfel dileu imperialaeth newydd Rwsia, yn achos Mariupol.

Yn y gweithdy yma byddem yn archwilio’r ffyrdd mae etifeddiaeth ddiwydiannol yr ardaloedd yma, a rhanbarthau diwydiannol eraill yn y DU a’r Wcráin, wedi’i phlethu a sut maent yn siarad â’i gilydd trwy’r archif. Byddem yn tynnu dogfennaeth archifol o’r gwaith dur at ei gilydd, gan gynnwys cofnodion o’r diwedd a phrosiectau iwtopaidd ar gyfer y dyfodol ôl-ddiwydiannol (e.e. Gŵyl Gerddi Glynebwy), gyda chelf gyfoes o Gymru a’r Wcráin sydd yn ymateb i’r cyflwr ôl-ddiwydiannol mewn sawl ffordd, o alar i hiwmor a gwrthwynebiad.

Bydd y gweithdy yn gorffen gyda dangosiad cyntaf yn y DU o EURODONBAS, ffilm ddogfen yn archwilio’r cysylltiadau hanesyddol rhwng cymunedau diwydiannol Ewrop a Dwyrain Wcráin, a’r cymunedau lleol yn y Wcráin yn archwilio’r cysylltiadau yma cyn ymosodiad llawn Rwsia ym mis Chwefror 2022. Mae’r ffilm hefyd yn cyfeirio hanes mudo llafur Cymru i Hughesovka (Donetsk heddiw) ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bydd cyfarwyddwr y ffilm Kornyi Gricyuk a’r cynhyrchydd Olena Kirichek yn ymuno â ni am drafodaeth a sesiwn holi-ac-ateb ar ôl y ffilm.

Ymunwch â ni am ran, neu’r holl ddigwyddiad cyffrous yma!


What’s on at EVI?

NEW Afternoon Film Club

Thursday 20th June | 2pm - 4pm

£3

FREE Cooking on a Budget Experience

Starting Tuesday 9th April, 10am - 12pm

FREE

NEW Over 55’s Luncheon Club

Thursday 6th June & 27th June | 12pm - 2pm

£3

EVI Repair Café

Monday 17th June | 2pm - 4pm

FREE

Card Making & Craft Workshops

Every Wednesday | 2 - 4pm

£3 (all proceeds go to EVI Pantry)

EQUANIMITY Mindfulness Meditation & Relaxation

Mondays 10.30-11.30am & Wednesdays 5.30 - 6.30pm

£5

ChiChi Fit with Nia

Tuesdays | 6.30 - 7.30pm

£6

Yoga with Amanda

Thursdays 6-7pm

£8 drop in or £25 for 4

EVI Pantry

Mondays | 10am - 12pm & 2pm - 4pm

PAST EVENT: Jack and the Beanstalk at EVI

Wednesday 27th March | 11am, 1pm or 2.15pm!

FREE

PAST EVENT: EVI Pantry Spring Fayre

Saturday 23rd March | 10am - 4pm

FREE ENTRY

PAST EVENT: Breath to Health 3-Day Workshop

Wednesday 20th, Thursday 21st, & Friday 22nd March | 1 - 4pm

FREE

PAST EVENT: Breath to Health Workshop

Thursday 14th March | 1pm - 2.30pm

FREE

FULLY BOOKED: Sewing for Beginners

Starting Thursday 21st September | 2 - 4.30pm

FREE (bring your own fabrics)

PAST EVENT: EVI Secret Agents

Wednesday 14th February | 11am, 1pm or 2.15pm

FREE

PAST EVENT: A Christmas Carol – Live Radio Play

Thursday 23rd November | 7.30pm

£10 / £8 concession

PAST EVENT: EVI Pantry Christmas Gift & Craft Fayre

Saturday 18th November | 11am - 4pm

Free entry

PAST EVENT: FREE: L2 Award in Food Safety and Catering

Thursday 16th November | 9.30am - 4pm

FREE to Blaenau Gwent residents, lunch included.

PAST EVENT: Circle of Fifths – National Theatre Wales

Thursday 26th October | 7pm

Pay as you feel from £7

PAST EVENT: Fabric Flower Craft Workshop

Thursday 7th September | 11am - 1pm

FREE

PAST EVENT: ‘Swashbuckling Pirates’ with Louby Lou Storytelling

Wednesday 16th August | 11am, 1pm or 2pm

FREE - FULLY BOOKED

EVI Warm Hub

Monday - Friday | 2pm - 4pm

FREE

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy