EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

PAST EVENT: Accredited Video Production / Cynhyrchu Fideo Achrededig

When is it?

7th & 8th September | 10.30am - 3.30pm

How much is it?

FREE

Want to design leaflets, create logos, or boost your social media with fantastic designs?

CLICK HERE FOR CANVA GRAPHIC DESIGN TRAINING | 30th SEPTEMBER

 

PAST EVENT: ACCREDITED VIDEO PRODUCTION

Interested in a career in video production or social media? Want to learn how to create professional short videos to help promote your own or others’ work?

SIGN UP HERE

This accredited introduction to video production two-day course covers the entire process of video production from an initial idea through to the finished video, delivered by experts from ProMo Cymru.

As part of the course, participants will collaborate to produce their own short video. They will develop narrative, filmic and stylistic abilities as they work together to produce a professional video. Learners will develop an idea, shoot it using just a phone or tablet with a few inexpensive accessories, and then edit the film using free or inexpensive software.

Lunch and refreshments will be provided.

At the end of the session, you will receive an Agored Cymru Level 2 certificate. 

About the certificate: Agored Cymru qualifications are widely recognised, valued and respected by employers. This places you in a strong position to find a job or progress in your career. The credits you will achieve are acknowledged nationally and can be added to and built upon as you continue to learn. 

This free-of-charge session at EVI is part of EVI’s Summer of Fun and funded by the Welsh Government. 

Eligibility: In order to book onto this session you must be 16-25 years old and living in the Blaenau Gwent local authority area. Contact megan@promo.cymru with any queries.

SIGN UP HERE

———–

A oes gen ti ddiddordeb mewn gyrfa’n cynhyrchu fideo? Eisiau dysgu sut i greu fideos byr proffesiynol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol fydd yn helpu ti i hyrwyddo dy waith, neu waith rhywun arall?

COFRESTRWCH YMA

 Bydd y cyflwyniad i gynhyrchu fideo achrededig yma, sydd yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr o ProMo-Cymru, yn cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod ac yn ymdrin â’r broses gyflawn o gynhyrchu fideo, o’r syniad cychwynnol i’r ffilm orffenedig.

 Fel rhan o’r cwrs, bydd cyfranogwyr yn cydweithio i gynhyrchu ffilm fer eu hunain. Byddant yn datblygu stori, gallu ffilmol ac arddulliadol wrth weithio â’i gilydd i gynhyrchu fideo proffesiynol. Bydd y dysgwyr yn datblygu syniad, yn ei saethu gyda ffôn neu dabled ac ychydig o offer ychwanegol rhad, ac yna golygu’r ffilm gan ddefnyddio meddalwedd rhad neu am ddim.

 Darparir cinio a lluniaeth.

 Ar ddiwedd y sesiwn, byddi di’n derbyn tystysgrif Lefel 2 Agored Cymru.

 Manylion y dystysgrif: Mae cyflogwyr yn cydnabod, gwerthfawrogi ac yn parchu cymwysterau Agored Cymru. Bydd hyn yn dy roi di mewn sefyllfa dda i ddod o hyd i swydd neu i symud ymlaen yn dy yrfa. Mae’r credydau derbynnir yn cael eu hadnabod yn genedlaethol a gellir ychwanegu ac adeiladu atynt wrth i ti barhau i ddysgu.

 Mae’r sesiwn rhad ac am ddim yma yn rhan o Hwyl o Haf EVI ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

 Cymhwysedd: I gael lle ar y sesiwn yma mae’n rhaid i ti fod yn 16-25 oed ac yn byw yn ardal awdurdod lleol Blaenau Gwent. Cysylltu â megan@promo.cymru.

COFRESTRWCH YMA


What’s on at EVI?

NEW Crochet Club

Every Tuesday, 2.30 - 4.30pm

£3 (all proceeds go to EVI Pantry)

Summer 2024 Hospitality Academy

Starting Tues 18th June, 9.30am - 3.30pm

FREE

NEW Afternoon Film Club

Thursday 20th June | 2pm - 4pm

£3

NEW Over 55’s Luncheon Club

Thursday 6th June & 27th June | 12pm - 2pm

£3

FREE Cooking on a Budget Experience

Starting Tuesday 9th April, 10am - 12pm

FREE

EVI Repair Café

Monday 17th June | 2pm - 4pm

FREE

Card Making & Craft Workshops

Every Wednesday | 2 - 4pm

£3 (all proceeds go to EVI Pantry)

EQUANIMITY Mindfulness Meditation & Relaxation

Mondays 10.30-11.30am & Wednesdays 5.30 - 6.30pm

£5

ChiChi Fit with Nia

Tuesdays | 6.30 - 7.30pm

£6

Yoga with Amanda

Thursdays 6-7pm

£8 drop in or £25 for 4

EVI Pantry

Mondays | 10am - 12pm & 2pm - 4pm

PAST EVENT: Jack and the Beanstalk at EVI

Wednesday 27th March | 11am, 1pm or 2.15pm!

FREE

PAST EVENT: EVI Pantry Spring Fayre

Saturday 23rd March | 10am - 4pm

FREE ENTRY

PAST EVENT: Breath to Health 3-Day Workshop

Wednesday 20th, Thursday 21st, & Friday 22nd March | 1 - 4pm

FREE

PAST EVENT: Breath to Health Workshop

Thursday 14th March | 1pm - 2.30pm

FREE

FULLY BOOKED: Sewing for Beginners

Starting Thursday 21st September | 2 - 4.30pm

FREE (bring your own fabrics)

PAST EVENT: EVI Secret Agents

Wednesday 14th February | 11am, 1pm or 2.15pm

FREE

PAST EVENT: A Christmas Carol – Live Radio Play

Thursday 23rd November | 7.30pm

£10 / £8 concession

PAST EVENT: EVI Pantry Christmas Gift & Craft Fayre

Saturday 18th November | 11am - 4pm

Free entry

PAST EVENT: FREE: L2 Award in Food Safety and Catering

Thursday 16th November | 9.30am - 4pm

FREE to Blaenau Gwent residents, lunch included.

PAST EVENT: Circle of Fifths – National Theatre Wales

Thursday 26th October | 7pm

Pay as you feel from £7

PAST EVENT: Fabric Flower Craft Workshop

Thursday 7th September | 11am - 1pm

FREE

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy