EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

PAST EVENT: Accredited Video Production / Cynhyrchu Fideo Achrededig

When is it?

7th & 8th September | 10.30am - 3.30pm

How much is it?

FREE

Want to design leaflets, create logos, or boost your social media with fantastic designs?

CLICK HERE FOR CANVA GRAPHIC DESIGN TRAINING | 30th SEPTEMBER

 

PAST EVENT: ACCREDITED VIDEO PRODUCTION

Interested in a career in video production or social media? Want to learn how to create professional short videos to help promote your own or others’ work?

SIGN UP HERE

This accredited introduction to video production two-day course covers the entire process of video production from an initial idea through to the finished video, delivered by experts from ProMo Cymru.

As part of the course, participants will collaborate to produce their own short video. They will develop narrative, filmic and stylistic abilities as they work together to produce a professional video. Learners will develop an idea, shoot it using just a phone or tablet with a few inexpensive accessories, and then edit the film using free or inexpensive software.

Lunch and refreshments will be provided.

At the end of the session, you will receive an Agored Cymru Level 2 certificate. 

About the certificate: Agored Cymru qualifications are widely recognised, valued and respected by employers. This places you in a strong position to find a job or progress in your career. The credits you will achieve are acknowledged nationally and can be added to and built upon as you continue to learn. 

This free-of-charge session at EVI is part of EVI’s Summer of Fun and funded by the Welsh Government. 

Eligibility: In order to book onto this session you must be 16-25 years old and living in the Blaenau Gwent local authority area. Contact megan@promo.cymru with any queries.

SIGN UP HERE

———–

A oes gen ti ddiddordeb mewn gyrfa’n cynhyrchu fideo? Eisiau dysgu sut i greu fideos byr proffesiynol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol fydd yn helpu ti i hyrwyddo dy waith, neu waith rhywun arall?

COFRESTRWCH YMA

 Bydd y cyflwyniad i gynhyrchu fideo achrededig yma, sydd yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr o ProMo-Cymru, yn cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod ac yn ymdrin â’r broses gyflawn o gynhyrchu fideo, o’r syniad cychwynnol i’r ffilm orffenedig.

 Fel rhan o’r cwrs, bydd cyfranogwyr yn cydweithio i gynhyrchu ffilm fer eu hunain. Byddant yn datblygu stori, gallu ffilmol ac arddulliadol wrth weithio â’i gilydd i gynhyrchu fideo proffesiynol. Bydd y dysgwyr yn datblygu syniad, yn ei saethu gyda ffôn neu dabled ac ychydig o offer ychwanegol rhad, ac yna golygu’r ffilm gan ddefnyddio meddalwedd rhad neu am ddim.

 Darparir cinio a lluniaeth.

 Ar ddiwedd y sesiwn, byddi di’n derbyn tystysgrif Lefel 2 Agored Cymru.

 Manylion y dystysgrif: Mae cyflogwyr yn cydnabod, gwerthfawrogi ac yn parchu cymwysterau Agored Cymru. Bydd hyn yn dy roi di mewn sefyllfa dda i ddod o hyd i swydd neu i symud ymlaen yn dy yrfa. Mae’r credydau derbynnir yn cael eu hadnabod yn genedlaethol a gellir ychwanegu ac adeiladu atynt wrth i ti barhau i ddysgu.

 Mae’r sesiwn rhad ac am ddim yma yn rhan o Hwyl o Haf EVI ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

 Cymhwysedd: I gael lle ar y sesiwn yma mae’n rhaid i ti fod yn 16-25 oed ac yn byw yn ardal awdurdod lleol Blaenau Gwent. Cysylltu â megan@promo.cymru.

COFRESTRWCH YMA


What’s on at EVI?

Father’s Day 3-Course Roast

Sunday 18th June | 1pm

£15.50

EVI Repair Café

Monday 19th June | 2pm - 4pm

EVI Warm Hub

Monday - Friday | 2pm - 4pm

FREE

EVI Pantry

Mondays | 10am - 12pm & 2pm - 4pm

ChiChi Fit with Nia

Tuesdays | 6.30 - 7.30pm

£6

EQUANIMITY Mindfulness Meditation & Relaxation

Wednesdays 5.30 - 6.30pm & Mondays 10.30-11.30am

£5

Tai Chi

Mondays | 5 - 6pm

£8

EVI VOXPOP Choir

Thursdays | 6.30pm - 8pm

Free taster session, £3 a week for members.

PAST EVENT: Down the Rabbit Hole with Louby Lou Storytelling

Wednesday 5th April | 10am, 10.30am, 11am, 1pm, 1.30pm or 2pm!

FREE

PAST EVENT: Membership Morning | EVI Pantry

Wednesday 1st February | 10am - 12pm

FREE

PAST EVENT: Sunday Roast 3 Course Special

Sunday 15th January | 1pm

£11.95 (£5.50 for children under 12.)

PAST EVENT: 12 Days Of Christmas: An EVI Choir Concert

Thursday 15th December | 6.30 - 8pm

£4 / free for children

PAST EVENT: Miracle on 34th Street

Tues 13th December | 7.30pm

£10 General Admission / £8 Concession

PAST EVENT: Coleg Gwent BGLZ Christmas Fest

Wednesday 7th December | 6.30 - 9pm

£6 / £8 on the door

PAST EVENT: Creative Music Journeys

Wednesday 7th December | 3pm onwards

FREE

PAST EVENT: The Flower Cwtch: Wreath Making Workshop

Saturday 19th November | 2 - 5pm (other workshop dates available)

£39.50 per person (including your own wreath, mulled wine and mince pies)

PAST EVENT: Focus Futures: First Aid Awareness

Tuesday 15th November | 10am - 12pm

FREE

PAST EVENT: Big Ideas Wales: On Tour

Wednesday 26th October | 9.15 - 3.15

FREE

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales

Privacy Policy | Web Accessibility Policy