EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

PAST EVENT: TikTok Creator Workshop / Gweithdy Creawdwyr TikTok

When is it?

Wednesday 28th September | 10.30am - 3pm

How much is it?

FREE

Want to tap into TikTok and learn how to make or improve your own video content?

SIGN UP HERE

About this event

Join us for a day of filming, learning and content challenges as you discover how to up your TikTok game. This training will look amazing on your CV and help you promote your own or others’ work!

What we’ll cover

 • The basics – what is TikTok and why is it so popular
 • How to create videos using basic filters and stickers
 • Improve your videos and content by learning about composition, lighting and audio
 • Learn how to take full advantage of hashtags, trending music and other expert tips to maximise your reach
 • Create a series of videos as part of our TikTok challenges throughout the day
 • TikTok alternatives – such as Instagram Reels and YouTube Shorts
 • Participants will receive a certificate of completion following the session.

FAQs

 • Eligibility: In order to book onto this session you must be 16-25 years old.
 • Participants must bring their own phone/tablet.
 • Free lunch and refreshments provided.

Contact sue@promo.cymru with any enquiries relating to the course.

SIGN UP HERE

This free-of-charge session is part of EVI’s Summer of Fun and funded by the Welsh Government.


Eisiau buddio mwy o TikTok a dysgu sut i greu neu wella dy gynnwys fideo?

Ymuna gyda ni am ddiwrnod o ffilmio, dysgu a heriau cynnwys wrth i ti ddarganfod sut i wella dy gêm TikTok. Bydd yr hyfforddiant yma yn edrych yn wych ar dy CV ac yn helpu ti i hyrwyddo dy waith, neu waith rhywun arall!

Yr hyn byddem yn ei ddysgu

 • Y sylfaenol – beth yw TikTok a pam ei fod mor boblogaidd
 • Sut i greu fideos gan ddefnyddio ffilter a sticeri syml
 • Gwella dy fideos a dy gynnwys wrth ddysgu am gyfluniad, goleuo a sain
 • Dysgu sut i fanteisio mwyaf o hashnodau, cerddoriaeth boblogaidd ac awgrymiadau arbenigol eraill i dyfu cyrhaeddiad
 • Creu cyfres o fideos yn ystod y dydd fel rhan o’n heriau TikTok
 • Dewisiadau gwahanol i TikTok – fel Instagram Reels a YouTube Shorts
 • Bydd pawb sydd yn cymryd rhan yn derbyn tystysgrif cwblhad yn dilyn y sesiwn.

 

 • Cwestiynau cyffredin
 • Mae’r hyfforddiant yma yn rhad ac am ddim i rai 16-25 oed.
 • Mae’n rhaid i bawb ddod a ffôn/tabled eu hunain
 • Bydd cinio yn cael ei ddarparu am ddim
 • Cysyllta â sue@promo.cymru am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cwrs.


What’s on at EVI?

Card Making & Craft Workshops

Every Wednesday | 2 - 4pm

£3 (all proceeds go to EVI Pantry

Tai Chi

Mondays | 5 - 6pm

£8

EQUANIMITY Mindfulness Meditation & Relaxation

Mondays 10.30-11.30am & Wednesdays 5.30 - 6.30pm

£5

ChiChi Fit with Nia

Tuesdays | 6.30 - 7.30pm

£6

Taiji Qigong

Every Thursday starting from October 5th, 5 - 6pm

£8

EVI Repair Café

Monday 16th October | 2pm - 4pm

FREE

Circle of Fifths – National Theatre Wales

Thursday 26th October | 7pm

Pay as you feel from £7

FULLY BOOKED: Sewing for Beginners

Starting Thursday 21st September | 2 - 4.30pm

FREE (bring your own fabrics)

A Christmas Carol – Live Radio Play

Thursday 23rd November | 7.30pm

Tickets coming soon!

EVI Pantry

Mondays | 10am - 12pm & 2pm - 4pm

PAST EVENT: Fabric Flower Craft Workshop

Thursday 7th September | 11am - 1pm

FREE

PAST EVENT: ‘Swashbuckling Pirates’ with Louby Lou Storytelling

Wednesday 16th August | 11am, 1pm or 2pm

FREE - FULLY BOOKED

EVI Warm Hub

Monday - Friday | 2pm - 4pm

FREE

PAST EVENT: Silk-Painting for Families

Thursday 3rd August | 10.30am or 1.30pm

FREE - FULLY BOOKED

PAST EVENT: Father’s Day 3-Course Roast

PAST EVENT: Sunday 18th June | 1pm

£15.50

PAST EVENT: Down the Rabbit Hole with Louby Lou Storytelling

Wednesday 5th April | 10am, 10.30am, 11am, 1pm, 1.30pm or 2pm!

FREE

PAST EVENT: Membership Morning | EVI Pantry

Wednesday 1st February | 10am - 12pm

FREE

PAST EVENT: Sunday Roast 3 Course Special

Sunday 15th January | 1pm

£11.95 (£5.50 for children under 12.)

PAST EVENT: 12 Days Of Christmas: An EVI Choir Concert

Thursday 15th December | 6.30 - 8pm

£4 / free for children

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up

Privacy Policy | Web Accessibility Policy