EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Tag Archive: swydd

 1. Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Comments Off on Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glynebwy (EVI).

  Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein bwriad ydy darparu prydau iach, i bob angen dietegol, i’r gymuned ei fwynhau yn y caffi, neu adref. 

  Yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr cymunedol, byddech yn gyfrifol am eu cefnogi wrth iddynt ddatblygu sgiliau lletygarwch. 

  Byddech yn gyfrifol am: 

  – Paratoi, coginio a gweini prydau yn ôl yr angen, mewn modd amserol 
  – Darparu diet amrywiol, arlwyo ar gyfer dewisiadau diwylliannol y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau 
  – Arlwyo i ddefnyddwyr y gwasanaeth a digwyddiadau teuluol e.e. partïon, angladdau, cyfarfodydd bach 
  – Archebu cyflenwadau o fewn y gyllideb arlwyo, gan ddefnyddio cyflenwyr cymeradwy 
  – Creu prydau gan ddefnyddio cynhwysion FareShare 
  – Cadw cofnodion arlwyo cywir yn unol â HACCP 
  – Cymryd rhan mewn arolygiadau gan Iechyd yr Amgylchedd a/neu reolyddion gofal ac Awdurdodau Lleol 
  – Cadw safon uchel o hylendid yn y gegin wrth gadw at ganllawiau HACCP a COSHH 
  – Gallu rheoli gwirfoddolwyr a gweithio ar y cyd â staff eraill 

  Cyflog 

  £11.74 – £12.90 yr awr 

  (yn cyfateb i £21,358 – £23,471, pro rata, yn ddibynnol ar brofiad) 

  Oriau gwaith 

  Cytundeb 21 awr /14 awr 

  Dyddiad Cau

  5pm, dydd Gwener 13 Mai 2022

  Am wybodaeth cysylltwch â: pat@promo.cymru
  Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: pat@promo.cymru

  RHOWCH GAIS I MEWN HEDDIW! Ymunwch â thîm EVI a helpu i wneud gwahaniaeth! 

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy